A Veszprémi Torna Club programja óvodás korú gyerekek testnevelés foglalkozásához

 

A Veszprémi Torna Club 1996 óta foglalkozik kiemelten az óvodás korú gyerekek testi nevelésével, képességeik fejlesztésével.

Miért is kezdett bele egy versenysporttal foglalkozó egyesület egy ilyen munkába?

Egyrészt a rendszerváltás után az egyesületek többségének önállósulni kellett (vagy választotta a megszűnést), ami egy új szerkezeti felépítést jelentett. Az egyesület által bérelt terem kihasználtsága csökkent, amit fel kellett tölteni.

Másrészt az emberek sporthoz való viszonya megváltozott, háttérbe került. A fontossági sorrend áttevődött a nyelv és a számítástechnikai ismeretek irányába, mely hatást gyakorol a szülőkön keresztül a gyerekekre is. A városok lakótelepi lakásai többségében kicsik, a gyerekek mozgáslehetősége ezért kevés, a szülők munkabeosztása késő estig tart, így kevesebb idő jut gyermekeikre, mozgásigényük kielégítésére. Az Európai Unióba való belépéssel ezek a nehézségek tovább fokozódtak.

Így, a működő egyesületeknek – a Veszprémi Torna Clubnak is - kell – már óvodás kortól – a gyerekek érdeklődését felkelteni a sport iránt, megszerettetni a mozgást, és kialakítani annak igényét.

Ezek az érvek szóltak a mellett, hogy elindítsunk egy programot Veszprém városi és környéki óvodák számára.

A program célja:

Célunk, hogy programunkkal lehetőséget biztosítsunk a gyerekek mozgásigényének kielégítéséhez, ügyességük fejlesztéséhez, magabiztosságuk, egyensúlyérzékük és mozgási kultúrájuk kialakításához, segítve ezzel az óvodai nevelés eredményességének növelését.

Úgy véljük, hogy a Veszprémi Torna Club tárgyi feltételei kellő biztosítékot nyújtanak ahhoz, hogy az óvodás gyerekek kiegyensúlyozott testi fejlődését elérhessük, és lehetőséget adnak a nehéz feltételek között, sokszor teremhiánnyal küszködő óvodák problémáinak leküzdéséhez.

Természetesen nem lehet erre sem az óvodákat, sem a szülőket kényszeríteni, mi csak a lehetőséget ajánlottuk fel. Volt olyan óvoda, aki vállalta, volt olyan, aki nem.

A résztvevők:

Kezdetben résztvevő óvodák a következők voltak:

    Kuckó óvoda
    Bóbita óvoda
    Napsugár óvoda
    Egry úti óvoda
    Sün Balázs óvoda
    Kastélykert óvoda
    Kádártai óvoda

A foglalkozások anyagát az óvónőkkel közösen alakítottuk ki beépítve az óvodák napirendjébe heti 1 alkalommal 45-50 percben.

Az óvodák közül ma már több megszűnt (Napsugár, Sün Balázs), de volt olyan is, aki tornateremhez jutott (Kádárta).

A foglalkozások helye:

A foglalkozásokat a Városi Stadion tornagyakorlójában tartjuk. Belső felépítése: 2 öltöző (női, férfi) vizesblokkokkal, tornaterem torna-szerekkel és kiegészítő szerekkel felszerelve.

A jövő:

 Az elmúlt években az óvodák elsősorban a nagycsoportosok számára igényelték szolgáltatásunkat, melyet szeretnénk a középső csoportosok számára is kiterjeszteni. Úgy véljük a mozgás megszerettetését, valamint a mozgás iránti vágy és igény kialakítását nem lehet elég korán kezdeni. A heti 1-2 testnevelés foglalkozás és a mindennapos mozgás, melyet az óvodában az óvónő irányít, nem elegendő a 3-7 évesek megfelelő intenzitású mozgásfejlődéséhez. Ebben a korban a mozgásigény jóval nagyobb, előtérbe helyezve a saját elképzelés szerinti mozgást. Az irányított foglalkozások azt a lehetőséget biztosítják, hogy megismerjék a mozgásformákat, mely felkelti érdeklődésüket a kipróbálásra. Mindezek gyakorlására a szabadidős tevékenységben nyílik lehetőség.

Az elmúlt években, több újságban is megjelent olyan cikk, mely azt tárgyalta, hogy már óvodás korban gerincferdüléssel, bokasüllyedéssel, súlyfelesleggel és ebből adódóan más egészségügyi problémákkal küszködnek a gyerekek, mely elsősorban a mozgásszegény életmódból adódik. Ezért terveink között szerepel, hogy ezt a programot kiterjesszük a Veszprém városi óvodák egészére, lehetőséget adva arra, hogy ezeket a problémákat megelőzzük, és még időben orvosolni tudjuk, természetesen nem egymagunkban, hanem az óvodákkal, szülőkkel, és a város vezetésével együtt.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy két sportág, a torna és az úszás mozgásanyagának elsajátítása szükséges ahhoz, hogy mind testileg, mind szellemileg egészséges gyerekek kerüljenek az iskolákban, és váljon belőlük bármely sportágban kiemelkedõ sportoló, akár olimpikon is. Részünkről, az egyesület részéről biztosítani tudjuk azokat a tárgyi feltételeket, hogy ez létrejöhessen.